BEN PEETERS

Neem nu contact op voor een GRATIS intakegesprek

Accuratesse is in boekhouding een hygiënefactor: met minder neemt niemand genoegen. Vanuit eigen kennis en inzicht raad geven maar altijd met de missie van de klant voor ogen. Niet klakkeloos handelen in functie van andere visies. Eerst intern aftoetsen aan jouw eigen visie. Meedenken start met begrip voor de klant, met empathie. Trainingen, opleidingen en workshops dagen je uit om jouw niveau te verhogen. Waarom tevreden zijn met een status-quo, wanneer we samen kunnen groeien? Wonderen bestaan niet. Ook niet in boekhouden. Hoed je voor cowboys die de hemel beloven. Creatieve mensen gaan hun eigen weg en handelen vanuit hun kernkwaliteiten. Volle aandacht voor de klant, elke vraag is belangrijk, heel sterk betrokken bij jou. Hou het niet bij dromen, zet ze om in daden. Doe dat met wilskracht en vastberaden. Je moet altijd streven naar operationele uitmuntendheid, efficiëntie, vlotte processen. Een persoonlijke band zorgt voor een open, eerlijke sfeer zonder ruis. Mijn drijfveer is het succes van de klant. Elke klant heeft een andere definitie van succes. Ik wil een hefboomeffect creëren bij mijn klant: op vlak van omzet, persoonlijke groei én levenskwaliteit. Een boekhouder moet ook inspireren, verder durven kijken dan de naakte cijfers. Wie begrijpt wat er speelt, weet ook waarom hij of zij iets doet. Een kop koffie of thee breekt het ijs, versterkt de band, stimuleert creativiteit. Hou het niet bij dromen, zet ze om in daden. Doe dat met wilskracht en vastberaden. Uitgaan van de behoeften van jouw klant: het is hét basisprincipe van een duurzame relatie. Wie positief is ingesteld, ziet opportuniteiten en buigt bedreigingen om in kansen. Zelf kun je niet alles weten. Wie je kent, is soms nog belangrijker dan wat je kent. Ik wil relevant zijn, toegevoegde waarde bieden. Niet alleen uitvoeren maar ‚Äòopbrengen‚Äô. Streven naar wederzijds respect; ook al deel je niet dezelfde mening. Samen bereik je altijd meer dan alleen. Gebundelde kracht is dubbele kracht. Ik geloof in beslissingen nemen na overleg, in samenwerken, in leren van elkaar. Een goede boekhouder bespaart je tijd. Tijd die jij in jouw expertise kunt investeren. Geworteld in twintig jaar ervaring, maar altijd alert voor vernieuwing. Wie vertrouwen geeft in anderen, krijgt vertrouwen terug Een echte adviseur spreekt vrijuit, is geen jaknikker maar een uitdager, klankbord en spiegel. Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.

Creativiteit

Creatieve mensen gaan hun eigen weg en handelen vanuit hun kernkwaliteiten.

Passie

“Plezier in het werk, maakt perfectie in het werk.” Aristoteles.

Mindset
Wie positief is ingesteld, ziet opportuniteiten en buigt bedreigingen om in kansen.

Vertrouwen

Wie vertrouwen geeft in anderen, krijgt vertrouwen terug.

Focus
 

Mijn drijfveer is het succes van de klant. Elke klant heeft een andere definitie van succes.

Samen
 

Samen bereik je altijd meer dan alleen. Gebundelde kracht is dubbele kracht.

Inspireren
 

Een boekhouder moet ook inspireren, verder durven kijken dan de naakte cijfers.

Familiaal
 

Een persoonlijke band zorgt voor een open, eerlijke sfeer zonder ruis.

Vakkennis
 

Geworteld in twintig jaar ervaring, maar altijd alert voor vernieuwing.

Challenge
 

Trainingen, opleidingen en workshops dagen je uit om jouw niveau te verhogen.

Koffie
 

Een kop koffie of thee breekt het ijs, versterkt de band, stimuleert creativiteit.

Netwerk
 

Zelf kun je niet alles weten. Wie je kent, is soms nog belangrijker dan wat je kent.

Efficiëntie
 

Je moet altijd streven naar operationele uitmuntendheid, efficiëntie, vlotte processen.

Controle
 

Accuratesse is in boekhouding een hygiënefactor: met minder neemt niemand genoegen.

Deontologie
 

De wettelijke verplichtingen naleven is een must. Respect voor klanten en collega’s ook.

Inzicht
 

Wie begrijpt wat er speelt, weet ook waarom hij of zij iets doet.

Autonomie

Niet klakkeloos handelen in functie van andere visies. Eerst intern aftoetsen aan jouw eigen visie.

Daadkracht

Hou het niet bij dromen, zet ze om in daden. Doe dat met wilskracht en vastberaden. “Do or do not. There is no try.” Yoda.

Team

Ik geloof in beslissingen nemen na overleg, in samenwerken, in leren van elkaar.

Advies

Vanuit eigen kennis en inzicht raad geven maar altijd met de missie van de klant voor ogen.

Tijd

 

Een goede boekhouder bespaart je tijd. Tijd die jij in jouw expertise kunt investeren.

Hefboom

 

Ik wil een hefboomeffect creëren bij mijn klant: op vlak van omzet, persoonlijke groei én levenskwaliteit.

Meerwaarde

 

Ik wil relevant zijn, toegevoegde waarde bieden. Niet alleen uitvoeren maar ‘opbrengen’.

Vrijuit

Een echte adviseur spreekt vrijuit, is geen jaknikker maar een uitdager, klankbord en spiegel.

Cowboys

Wonderen bestaan niet. Ook niet in boekhouden. Hoed je voor cowboys die de hemel beloven.

Customer Intimacy

Volle aandacht voor de klant, elke vraag is belangrijk, heel sterk betrokken bij jou.

Lachen

Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.

Begrip

Meedenken start met begrip voor de klant, met empathie.

Coach

Waarom tevreden zijn met een status-quo, wanneer we samen kunnen groeien?

Marketing

Uitgaan van de behoeften van jouw klant: het is hét basisprincipe van een duurzame relatie.

Respect

Streven naar wederzijds respect; ook al deel je niet dezelfde mening.